INSCHRIJVEN

HIERONDER KUN JE JE INSCHRIJVEN VOOR CURSUSSEN

Informatie programma

Voor alle langlopende cursussen (30 lessenreeksen) moeten er minimum 10 inschrijvingen en maximum 20 inschrijvingen zijn om de cursus in te richten.

Als de cursus volzet raakt geldt datum van betaling als volgorde.

Inschrijving

1)   Inschrijvingsformulier op onze website www.latemscreatief.be uw inschrijving komt per mail terecht bij de voorzitter.

      Inschrijving is pas geldig na betaling. Als de cursus volzet raakt dan geldt de volgorde van betaling.

      Voorrang wordt verleend aan inwoners van de gemeente.

2)   Of een mail sturen naar info@latemscreatief.be met vermelding van naam, adres, telefoon en de te volgen cursus

Betaling

1) De kostprijs voor een doorlopende cursus van 30 lesweken bedraagt , €180 voor 30 sessies van 3 uur, dus een volledig werkjaar, hetzij anders vermeld. Gezien u lid moet zijn van LATEMS CREATIEF (belangrijk voor de verzekering) wordt gevraagd om het lidgeld van €25 samen met het cursusgeld te betalen.

2) Indien u inschrijft voor twee jaarcursussen dan kunt u genieten van een eenmalige korting van € 20.

Voor de cursus ‘Modeltekenen’ is de prijs nog niet bepaald, ook de data liggen nog niet vast.

Voor kortlopende lessenreeksen wordt geen vermindering gegeven.

3) Overschrijving of storting op rekeningnr.:IBAN: BE63 8910 5405 7908  (BIC VDSPBE91) op naam van Latems Creatief voor aanvang van de lessen. Op vraag kan één gratis proefles worden toegestaan.

- Opgelet: de naam van de cursist vermelden op het overschrijvingsformulier indien de naam verschilt van de opdrachtgever

- Niet vergeten: bij de mededelingen de gekozen cursus te vermelden. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.

Privacy: De opgevraagde gegevens bij de inschrijvingen worden enkel gebruikt om informatie door te sturen.

            Wenst u niet langer geinformeerd te blijven dan kan u dit altijd melden.

Corona-maatregelen

Veiligheid en gezondheid zijn voor ons prioritair.

We volgen de maatregelen van de nationale veiligheidsraad nauwkeurig op en doen er alles aan om die zo goed mogelijk op te volgen. We zorgen ervoor dat de voorgeschreven afstand kan bewaard worden.

ALLE VELDEN BEHALVE GSM/TEL ZIJN VERPLICHT IN TE VULLEN

INSCHRIJVEN VOOR CURSUSALLE VELDEN BEHALVE GSM-NR/TEL ZIJN VERPLICHT IN TE VULLEN